Wpływ sumatryptanu na poprawę jakości życia pacjentów z migreną

Na migrenę cierpi 4-20 proc. populacji ludzkiej wszystkich ras. W Polsce częstotliwość występowania tej dolegliwości wynosi ok. 11 proc. Trzykrotnie częściej na migrenę chorują kobiety. Choroba dotyczy głównie osób młodych – ataki migreny występują najczęściej pomiędzy 35. a 45. r.ż., zaś u 90 proc. pacjentów pierwszy napad pojawia się przed 40. r.ż.