Zastosowanie cetyryzyny u dzieci – studium przypadków

Dziecko z chusteczką przy twarzy

Leki przeciwhistaminowe są najpopularniejszą i najlepiej przebadaną grupą leków stosowaną w chorobach alergicznych. Ze względu na wybiórczość działania w stosunku do receptorów histaminowych H1 dzielą się na leki I i II generacji.[1]