Jest projekt majowej listy refundacyjnej!

shutterstock_677437642q

Na stronie resortu zdrowia opublikowany został projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.