Author Archives: Lukasz Kuzminski

Braki w uzębieniu to większe ryzyko chorób serca7 października 2019

kobieta u stomatologa

Dorosłe osoby, które bez żadnego wypadku straciły zęby – jeden lub więcej – są bardziej zagrożone schorzeniami układu krążenia – wynika z badania z udziałem ponad 300 tys. uczestników, o których donosi serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl

Choroby serca to wiodąca przyczyna zgonów – przypominają autorzy badania zaprezentowanego w trakcie American College of Cardiology Middle East Conference 2019. Choć już wcześniej stan zdrowia jamy ustnej kojarzono ze zdrowiem naczyń krwionośnych, to jednak zależności przyczynowe są słabo zrozumiane.

Teraz, jak informuje Rynekaptek.pl, naukowcy z Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University przyjrzeli się informacjom medycznym na temat ponad 300 tys. mieszkańców USA w wieku 40-79 lat, uwzględniając inne czynniki wpływające na ryzyko chorób serca. Wśród osób zupełnie pozbawionych zębów aż 28 proc. cierpiało z powodu miażdżycy, a wśród uczestników z pełnym uzębieniem – tylko 7 procent. Ryzyko rosło już jednak nawet przy utracie jednego zęba, jeśli nie była ona spowodowana fizycznym urazem, lecz stanami zapalnymi tkanek w jamie ustnej.

Smog znacznie zwiększa ryzyko alergii i astmy u dzieci3 października 2019

dziewczynka wyciera nos

W miejscach z największym wskaźnikiem smogu zwiększa się ryzyko alergii, astmy i chorób oddechowych u dzieci – wykazało badanie epidemiologiczne przeprowadzone przez uczonych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej, o czym donosi serwis Naukawpolsce.pap.pl.

źródło: Naukawpolsce.pap.pl

Główne wnioski płynące z badania wskazują, że objawy zdrowotne przy wyższych stężeniach pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10, które stanowią kluczową grupę czynników wpływających na formowanie się smogu, nie są widoczne natychmiast. Ujawniają się dopiero po jakimś czasie. Obydwa pyły wywołują te same reakcje w organizmie.

Dodatkowo w miejscach, gdzie stężenia pyłów były wysokie, wykazano, że infekcje górnych dróg oddechowych u dzieci występują częściej niż w miejscowościach z niskim stężeniem. Przykładowo, o 10 proc. więcej dzieci zmaga się z katarem, średnio 8,5 proc. więcej dzieci ma kaszel, a 11 proc. więcej dzieci uporczywie kicha. Ponadto rodzice zgłaszają alergię wziewną u dzieci dwa razy częściej, a ryzyko wystąpienia objawów astmy wzrasta czterokrotnie. Pojawiają się również u dzieci problemy w myśleniu, występują częściej o 9 proc. w miejscowościach o wyższym stężeniu pyłów zawieszonych

„Wyniki przedstawione są wynikami wstępnymi, ale z uwagi na ich wagę społeczną zdecydowaliśmy się je pokazać opinii publicznej przed publikacją naukową. Fakt oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na drogi oddechowe jest znany lekarzom od dawna. Warto jednak podkreślić, że pierwszy raz w Polsce pokazaliśmy, na ile to zjawisko jest istotne dla zdrowia polskich dzieci, nawet w obszarze zachorowań na infekcje dróg oddechowych. Skala zjawiska jest znacząca” – komentuje wynika badań dr hab. n. med. Wojciech Feleszko z WUM.

Do końca września br. cztery razy więcej przypadków odry niż w całym 2018 r.

laborant z probowkami

Od początku stycznia do końca września br. zanotowano w Polsce 1368 przypadków odry – wynika z meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – informuje Rynekaptek.pl. W tym samym okresie roku ubiegłego zarejestrowano zaledwie 126 przypadków. W całym 2018 r. w Polsce było – według danych NIZP-PZH – 339 przypadków odry, przy 63 w 2017 r.

źródło: Rynekaptek.pl

Eksperci WHO uważają, że głównym powodem szerzenia się odry na świecie jest rozpowszechnienie w ostatnich latach nieprawdziwych informacji o niebezpieczeństwie i zbędności szczepień.

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

Wdrożenie wersji 1.16 systemu ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym

farmaceutka pisze na komputerze

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o wdrożeniu 2 października br. wersji 1.16 systemu ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym – donosi Rynekaptek.pl.

źródło: Csioz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Co obejmuje lista zmian w wersji 1.16?

 • poprawiono obsługę błędów usługi getStatus – dodano opisy błędów wywołania usługi;
 • dodano usługę getStan umożliwiającą pobranie przez podmiot informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL;
 • usprawniono obsługę błędu KM1 – komunikat będzie widoczny na koncie podmiotu, jeśli identyfikatory podmiotu i identyfikatory MPD będą poprawne;
 • przeniesiono informację o wersji systemu na górną belkę. Wersja będzie widoczna na każdym ekranie;
 • skrócono opisy niektórych transakcji;
 • wprowadzono zmianę w regule TROS49. Regułę podzielono na 2 reguły:TROS51: „Data korygowanej transakcji nie może być datą przyszłą”;
 • TROS49: „Data korekty musi być późniejsza niż data transakcji korygowanej”;
 • dodano regułę KM7: „Przekroczono termin 7 dni na korektę komunikatu”;
 • dodano regułę TROS52 odrzucającą komunikaty z transakcjami sprzed 19 marca 2019 r.;
 • prowadzono, w ramach TROS9 i TROS11, wymagalność podawania nazwy i adresu podmiotu odpowiedzialnego, gdy ten jest kontrahentem;
 • wprowadzono zmiany w zakresie działania reguł TROSPOZ71 i TROSPOZ75. Reguły te będą obowiązywać w przypadku każdej z transakcji OS z wyjątkiem IR- gdy ta ustawia wszystkie stany na 0:

– TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.

– TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.

 • zmieniono opis reguły TROSPOZ44 na: „Nie podano informacji o stanach magazynowych, która jest wymagana dla podanego rodzaju transakcji”.

Zarządzenie NFZ dotyczące zaopatrzenia w wyroby medyczne2 października 2019

aptekarz przy półce z lekami

Prezes NFZ wydał zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne – informuje serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Nfz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Zarządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju oraz warunki do zawarcia umowy wymagane od świadczeniodawców.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków.

W celu dostosowania przepisów zarządzenia do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w zarządzeniu wprowadzono m.in. następujące przepisy:

 1. w § 10 ust. 8 zarządzenia obowiązek wprowadzenia wersji elektronicznej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, do centralnego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 2. w § 12 ust. 2 i 3 zarządzenia obowiązek korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzenia Zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, w każdym miejscu udzielania świadczeń.

Zgodnie z art. 38c ustawy o refundacji Fundusz dokonuje weryfikacji zlecenia oraz potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.

Od 1 stycznia 2020 r. weryfikacja zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę odbywać się będzie podczas wystawiania zlecenia przez osoby uprawnione, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

CSIOZ: asystent lekarza wystawi e-receptę1 października 2019

pielegniarka telefonuje

Jak podaje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, od 30 września br., w ramach systemu Rejestr Asystentów Medycznych, dostępna jest nowa funkcjonalność, która umożliwia lekarzom i lekarzom dentystom upoważnienie asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu, poza e-ZLA, także e-recepty i e-skierowania – informuje Rynekaptek.pl.

źródło: Csioz.gov.pl / Rynekaptek.pl

CSIOZ przypomina, że w 2018 r. w ramach Rejestru Asystentów Medycznych zostało wdrożone rozwiązanie, zgodnie z którym lekarz, lekarz dentysta i felczer może tworzyć upoważnienia dla asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA). Rozwiązanie to zostało wprowadzone celem usprawnienia pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz felczerów spotykając się jednocześnie z zainteresowaniem środowiska medycznego.

Dlatego też – jak wyjaśnia urząd – zostały podjęte działania mające na celu rozszerzenie zakresu upoważnień w RAM.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, z dniem 30 września br. możliwe będzie wystawianie w RAM, przez lekarzy i lekarzy dentystów, upoważnień dla asystentów medycznych również w zakresie e-recept i e-skierowań.

Wirtualna rzeczywistość pomoże w diagnozie problemów z równowagą27 września 2019

lekarz w goglach 3d

Metodę szybkiej detekcji problemów z równowagą za pomocą wirtualnej rzeczywistości opracowują naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz z fizjoterapeutami – donosi serwis Naukawpolsce.pap.pl. Wyniki ich pracy pomogą w przyszłości szybciej wykrywać m.in. dolegliwości laryngologiczne czy schorzenia układu nerwowego.

źródło: Naukawpolsce.pap.pl

Tradycyjnie badania zdolności utrzymywania równowagi bazują na pomiarach zachowania ciała pacjenta na specjalnych platformach, na których stoi się zazwyczaj przez 30 sekund z otwartymi lub zamkniętymi oczami. Diagnoza opiera się na analizie zmierzonych wielkości opisujących ruch ciała, jednak nie zawsze daje pełny obraz tego, co dzieje się z narządem równowagi badanego.

Nad nową metodą szybkiej detekcji problemów z równowagą za pomocą wirtualnej rzeczywistości pracują naukowcy z Politechniki Śląskiej wraz z fizjoterapeutami. „W swoich badaniach wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość, aby sprowokować pewne zachowania badanego w tzw. konflikcie bodźców sensorycznych” – mówi prof. Jacek Jurkojć z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. „Wprowadzamy swoistego rodzaju niespójność pomiędzy bodźcami odbieranymi przez różne zmysły pacjenta. Mówiąc inaczej, dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości co innego pacjent widzi, a co innego odczuwa jego ciało. Nasze badania pozwalają sprawdzić, jak pacjent reaguje na taką rozbieżność (…). W efekcie takiej analizy możemy rozgraniczyć, na ile w utrzymywaniu równowagi bazujemy na tym co czujemy, widzimy lub na tym co rejestrowane jest przez narząd przedsionkowy oraz określić, czy nasze ciało wykonuje dodatkowe ruchy, wskazujące na zaburzenia równowagi” – dodaje naukowiec.

Kolejnym etapem tych badań będzie ich wykorzystanie w diagnostyce zaburzeń równowagi. „Razem z fizjoterapeutami opracowujemy metodykę badań diagnostycznych, które będą szybko wykrywać zaburzenia równowagi na ich bardzo wczesnym etapie, kiedy nie jest to widoczne w metodach standardowych” – mówi prof. Jurkojć. Jak dodaje, takie analizy pozwolą w przyszłości na szybkie wykrywanie chorób, w przebiegu których pacjenci mają problemy z równowagą. Są to m. in. choroby laryngologiczne, schorzenia układu nerwowego (np. stwardnienia rozsianego), czy choroby systemowe (np. nadciśnienia tętniczego).

Eksperci: tylko nieliczni chorzy z udarem są odpowiednio leczeni

ratownicy wnosza chorego na noszach do karetki

Według najnowszych danych rocznie w Polsce odnotowuje się ok. 90 tys. udarów niedokrwiennych. Tylko niektórzy chorzy trafiają do szpitala, a zaledwie niewielka część z nich otrzymuje w odpowiednim czasie leczenie trombolityczne – alarmuje neurochirurg interwencyjny dr Krzysztof Bartosz Kądziołka, o czym donosi serwis Naukawpolsce.pap.pl.

źródło: Naukawpolsce.pap.pl

Głównym tego powodem – podkreśla specjalista, który jest koordynatorem Centrum Leczenia Udarów w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim – jest zbyt późne wzywanie pogotowia. Tymczasem pacjent z udarem musi jak najszybciej trafić do oddziału udarowego. Niepokojące objawy to nagłe zaburzenia mowy, osłabienie ręki, opadnięcie kącika ust oraz silny ból głowy.

Udar jest pierwszą przyczyną niepełnosprawności i drugą przyczyną zgonów (po chorobach serca). „Każdy z nas jest potencjalnym pacjentem. Statystyki pokazują, że 1 na 6 osób dozna udaru w ciągu życia. Według najnowszych danych rocznie mamy około 90 tys. udarów niedokrwiennych w Polsce” – wyjaśnia dr Kądziołka.

Jego zdaniem niepokojące jest, że tylko część chorych z udarem niedokrwiennym trafi do szpitala, a tylko kolejna część z nich otrzyma w odpowiednim oknie czasowym leczenie trombolityczne. „Powinno je dostać 20-30 proc. pacjentów, podczas gdy realnie ten odsetek wynosi zaledwie 10-12 proc. Z tego tylko część będzie kwalifikować się do zabiegu trombektomii mechanicznej” – dodaje.

Udar niedokrwienny to najczęstsza postać udarów. Jest on spowodowany zatkaniem przez skrzeplinę tętnicy mózgowej. Przypada na niego 85-90 proc. wszystkich udarów. Pozostałe przypadki to udary krwotoczne wywołane uszkodzeniem tętnicy i wylewem krwi do mózgu. W obu sytuacjach skutkiem jest zniszczenie fragmentu mózgu, które powoduje niepełnosprawność chorego lub jego zgon. Może temu zapobiec jedynie jak najszybsze włączenie odpowiedniego leczenia: podanie leków rozpuszczających krew lub mechaniczne udrożnienie tętniczy. Warunkiem jest jednak szybkie wezwanie pomocy.

GIS: co roku w Polsce 1-4 tys. zakażeń HCV

laborantka spogląda w mikroskop

Każdego roku w Polsce notuje się od 1 do 4 tys. zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus, HCV) – wynika z danych Głównego Inspektora Sanitarnego, które przytacza w swojej publikacji Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl

Eksperci oceniają, że wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) stanowi poważny i narastający problem epidemiologiczny, co wymaga pilnych działań profilaktycznych. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej i zakaża bardzo łatwo. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) globalnie zakażonych wirusem HCV jest około 130-150 mln osób, co odpowiada 2-3 proc. populacji (ponad pięć razy więcej niż osób zakażonych wirusem HIV).

Do zakażenia może dojść m.in. w trakcie świadczeń medycznych (np. zabiegów chirurgicznych i dializ); zabiegów kosmetycznych; zabiegów medycyny estetycznej (takich, jak nakłucia kosmetyczne, piercing, tatuaż); przy kontakcie z krwią – zawodowo bądź przypadkowo, np. podczas wypadku, w sportach kontaktowych oraz podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia).

Statystyki mówią, że w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie 2006-2014 r. zanotowano wzrost liczby rejestrowanych zachorowań na WZW C o około 29 proc. w stosunku do lat ubiegłych, przy czym najintensywniej po 2010 r.

W 2016 r. podczas posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia została zatwierdzona globalna strategia zwalczania wirusowego zapalenia wątroby na lata 2016-2021 (GHSS – Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis for 2016-2021). Jej założeniem jest wyeliminowanie do roku 2030 problemu wirusowych zapaleń wątroby (WZW), jako istotnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, poprzez zmniejszenie rozpowszechnienia i umieralności z powodu WZW. Wg GIS istotnymi aspektami umożliwiającymi Polsce, jako krajowi członkowskiemu WHO, osiągnięcie zakładanego globalnego celu, są przede wszystkim: nadzór epidemiologiczny, diagnostyka, leczenie, edukacja, a także prawodawstwo krajowe umożliwiające sprawną realizację tych działań.

Fundusz: te dokumenty można przesłać w formie skanu26 września 2019

Aptekarka wpisuje dane do komputera

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów za pomocą SZOI/Portal Świadczeniodawcy – podaje serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl / Nfz.gov.pl

Fundusz informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej, umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów, wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z póżn. zm.) za pomocą SZOI/Portal Świadczeniodawcy.

A zatem dokumenty:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • dokument SED S054
 • dokumenty związane z realizacją recepty typu 7 tj. „import docelowy”

dotyczące realizacji recept od dnia 1 października 2019 r. należy przekazać w formie skanu dokumentu do komunikatu elektronicznego LEK do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zatwierdzanie zestawienia zbiorczego będzie uzależnione od wyniku sprawdzenia czy dla wszystkich wydanych opakowań produktów ujętych do rozliczenia w ramach bieżącego zestawienia zbiorczego, dla których system informatyczny zidentyfikował konieczność przekazania skanów dokumentów, skany zostały przekazane i pozytywnie zweryfikowane przez operatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pełną treść komunikatu NFZ znajdą Państwo TUTAJ.