19. edycja konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy rozstrzygnięta11 stycznia 2021

Organizowany od 2002 r. konkurs na finansowanie projektów badawczych jest najważniejszym programem Fundacji, której misją jest wspieranie polskich naukowców oraz rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Tematem 19. edycji konkursu przeprowadzonej w 2020 r. była „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, z których 9 zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa, na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów:

1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: „Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny”
Koszt realizacji projektu: 550 440 zł

2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: „Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy”
Koszt realizacji projektu: 81 840 zł

3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.
Temat: „Analiza funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne”
Koszt realizacji projektu: 504 000 zł

Łączny koszt realizacji ww. projektów: 1 136 280 zł
Serdecznie gratulujemy laureatom 19. edycji konkursu.