Zalecana aktualizacja oprogramowania aptecznego13 grudnia 2020

aptekarz przed komputerem

W związku z aktualizacją systemu e-Recepta, od dnia 12.12.2020 r. w obiegu będą pojawiać się pierwsze dokumenty recept zapisane w nowszej wersji – informuje na swojej stronie Naczelna Izba Aptekarska.

źródło: Nia.org.pl

Nowsze wersje recept w części wizualnej nie różnią się niczym od dotychczasowych. wprowadzone zmiany dotyczą kwestii technicznych. W związku z powyższym nowsze wersje recept mogą być nieprawidłowo odczytywane przez niezaktualizowane programy apteczne. Dlatego Naczelna Izba Aptekarska przypomina, by dokonać stosownej aktualizacji oprogramowania aptecznego do najnowszych wersji, aby zapewnić prawidłowe prezentowanie dokumentów recept.