Ustawa o zawodzie farmaceuty do podpisu Prezydenta10 grudnia 2020

farmaceuci patrza w komputer

W czwartek 10 grudnia posłowie przegłosowali projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Głosowanie odbyło się bez niespodzianek, a posłowie zagłosowali za rekomendacją sejmowej Komisji Zdrowia odrzucając tym samym kluczowe poprawki wprowadzone przez Senat – poinformował serwis Politykazdrowotna.com.

źródło: Politykazdrowotna.com

Farmaceuci na swoją ustawę czekali ponad 30 lat. Ustawa zakłada przyznanie farmaceutom szeregu uprawnień m.in. w zakresie doradztwa farmaceutycznego dotyczącego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prowadzenia przeglądów lekowych, opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia oraz wykonywania niektórych badań diagnostycznych.

Główną zmianą dla farmaceutów jest wprowadzenie pojęcia świadczenia zdrowotnego zamiast usługi farmaceutycznej. Świadczenie to ma być udzielane przez farmaceutę i stanowić „dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.”