NFZ: przetwarzanie danych osobowych – kiedy pamiętać o oświadczeniu?7 grudnia 2020

farmaceutka trzyma dokumenty

Jednym z nowych wymogów podczas składania dokumentów wymaganych przy zawieraniu umowy na refundację leków oraz przy zmianie kierownika apteki jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – przypomina oddział NFZ w Szczecinie, o czym donosi Rynekaptek.pl.

źródło: Nfz-szczecin.pl / Rynekaptek.pl

Podstawą do zawarcia umowy na refundację leków jest Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty (ze zm.).

W listopadzie br. szef NFZ wydał zarządzenie Nr 182/2020/DGL z dnia 13.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty. Zgodnie ze zmianą, wśród dokumentów wymaganych przy zawieraniu umowy o wydawanie refundowanych leków oraz wymaganych przy zmianie kierownika apteki, potrzebne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.