Sondaż: 28,7 proc. Polaków zamierza zaszczepić się przeciwko COVID-1913 listopada 2020

szczepionka w dloniach

28,7 proc. respondentów zamierza zaszczepić się przeciwko COVID19, jeśli pojawi się taka szczepionka i będzie zatwierdzona do użycia, 33,2 proc. nie zamierza się szczepić, a 38,1 proc. nie podjęło w tej sprawie decyzji – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla internetowego wydania dziennika „Rzeczpospolita”, o czym donosi serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl

„Szczepić nie zamierza się 35 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn. Szczepieniu nie zamierza poddać się blisko co drugi badany z najmłodszej grupy wiekowej i prawie 40 proc. osób o dochodach powyżej 5 tys. zł. Częściej niż ogół badanych zaszczepić się nie mają zamiaru respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób” – mówi o wynikach badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3 -4 listopada br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. r.ż. pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.