Senatorowie przyjęli ustawę o zawodzie farmaceuty wraz z poprawkami28 listopada 2020

Wieczorem 27 listopada br. senatorowie przyjęli poprawki zgłoszone przez komisję zdrowia. Na koniec przyjęli całą ustawę wraz z poprawkami. Za było 95 senatorów, jeden był przeciw, trzech się wstrzymało – informuje serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl

Senatorowie komisji zdrowia przyjęli kilka poprawek zgłoszonych podczas debaty nad ustawą o zawodzie farmaceuty. Poprawki dotyczyły m.in. kwestii określenia „uporczywie” lub „rażąco” w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty i możliwości na tej podstawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Senatorowie przyjęli również propozycję brzmienia art. 83 w pkt 17w lit. b, ust. 2a i 2b:

2a. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w terminie organ może nakazać w drodze decyzji unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej lub jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Teraz ustawa wróci do Sejmu. Najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 9 i 10 grudnia 2020 r.