Zapytaj eksperta17 lipca 2020

pielegniarka rozmawia przez telefon

Na pytania Czytelników naszego magazynu nadesłane na adres redakcji odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Czy w świetle obowiązujących przepisów pielęgniarka może wystawić receptę w ramach kontynuacji na paski do glukometru?
Tak. Na wystawianie przez pielęgniarki recept na tzw. paski do glukometru zezwala rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.[1]
Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia zawiera wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty i zlecenia. Pod poz. 27 wskazano paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. poz. 299.