MZ: funkcjonalność P1 dla recept 75+ od 1 października br.23 czerwca 2020

farmaceutka i pacjentka seniorka w aptece

Ministerstwo Zdrowia informuje o uruchomieniu funkcjonalności P1, która umożliwi pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach przepisanych na e-recepcie pacjentowi, który ukończył 75. rok życia – informuje rynekaptek.pl. Zmiany wejdą w życie 1 października 2020 r.

źródło: Gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Zdrowia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nastąpi z dniem 1 października 2020 r.

Powyższa funkcjonalność Systemu e-Zdrowie będzie umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75. rok życia, oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przypisano ww. produkty.

Powyższe informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również innym specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem tzw. recepty 75+, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.

Do tego czasu tzw. recepty 75+ mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej.