Farmacja Praktyczna nr 4-5 (121) 202012 maja 2020

  • Temat numeru: Wirus w natarciu – walka z SARS-CoV-2 może być jednym z największych wyzwań XXI wieku – jak wpłynie na system opieki zdrowotnej?
  • Opieka farmaceutyczna: Przechowywanie leków – warunki, o których muszą pamiętać pacjenci
  • Prawo: Farmaceuci w obliczu COVID-19 – zmiany w zasadach funkcjonowania aptek
  • Prowadzenie apteki: Praca w grupie – jak zwiększyć efektywność zespołu?
  • Temat numeru: Wirus w natarciu – walka z SARS-CoV-2 może być jednym z największych wyzwań XXI wieku – jak wpłynie na system opieki zdrowotnej?
  • Opieka farmaceutyczna: Przechowywanie leków – warunki, o których muszą pamiętać pacjenci
  • Prawo: Farmaceuci w obliczu COVID-19 – zmiany w zasadach funkcjonowania aptek
  • Prowadzenie apteki: Praca w grupie – jak zwiększyć efektywność zespołu?