1 maja br. nie będzie nowej listy leków refundowanych – obowiązuje dotychczasowa30 kwietnia 2020

Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że następna zmiana cen refundowanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nastąpi dopiero od dnia 1 września 2020 r. – informuje Rynekaptek.pl.

źródło: Dia.com.pl / Rynekaptek.pl

Podstawą dla przedłużenia ważności obowiązującej lisy refundacyjnej jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Art. 7a. 1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Co za tym idzie, nie zmieniają się ceny oraz pozycje refundowane w dniu 1 maja, jak miało to miejsce do tej pory.