Światowy Tydzień Jaskry3 marca 2020

okulista bada wzrok mezczyzny

Polskie Towarzystwo Okulistyczne zapowiada czwartą edycję ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry, która w tym roku odbędzie się w dniach 8-14 marca w całej Polsce.

źródło: Tydzienjaskry.pl

Światowy Tydzień Jaskry to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ w jej przypadku utrata wzroku jest nieodwracalna. Szacuje się, że w Polsce problem jaskry może dotyczyć co najmniej miliona chorych. Eksperci podkreślają jednak, że wiele osób nie zostało do tej pory zdiagnozowanych. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg dolegliwości. W 90% przypadków jaskra przebiega bowiem bez widocznych symptomów.

Eksperci podkreślają, że każdy powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badanie okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka nawet co 6 miesięcy. Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę zalicza się m.in.: wiek powyżej 40. r.ż., choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego, życie w ciągłym stresie i bóle głowy. Niezależnie od głównych czynników profilaktyczne badanie w kierunku jaskry zalecane jest każdej osobie, która od roku nie była u okulisty. Wykrycie choroby we wczesnych stadiach zaawansowania jest bardzo ważne, ponieważ rozpoczęcie leczenia w odpowiednim czasie pozwala uniknąć całkowitej utraty widzenia.

Lista placówek uczestnicząca w akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry dostępna jest na stronie www.tydzienjaskry.pl.