NIA w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego do Funduszu27 marca 2020

farmaceutka opisuje lek

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że przekazywanie do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej może być wykonywane z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. W takiej sytuacji nie jest wymagane przekazanie dokumentu papierowego do oddziału NFZ.

źródło: Nia.org.pl

Powyższe ma na celu skrócenie czasu przekazywania aptekom środków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje kierownikom i właścicielom aptek stosowanie się do poniższego komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej zamieszczone zostały szczegółowe instrukcje dotyczące przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji oraz Portalu Świadczeniodawcy.

Wspomniane powyżej instrukcje znajdą Państwo TUTAJ.