Instrukcja obsługi eZestawienia1 marca 2020

farmaceuta patrzy w monitor komputera

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował instrukcję obsługi elektronicznego zestawienia zbiorczego (eZestawienia) – informuje Śląska Izba Aptekarska, o czym donosi Rynekaptek.pl.

źródło: Katowice.oia.pl / Rynekaptek.pl

Funkcjonalność ma na celu umożliwienie aptekom, które posiadają umowę na realizację recept, przekazywanie uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Szczegóły dostępne są na stronie Portalu Świadczeniodawcy Śląskiego OW NFZ.

Zbiorcze opracowanie znajdą Państwo TUTAJ.