Nowa aplikacja dla alergików13 lutego 2020

Polpharma w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Ośrodkiem Badań Alergenów Środowiskowych stworzyła aplikację mobilną Momester Nasal, która pozwala codziennie monitorować stan zdrowia oraz generować raporty dla lekarzy z przebiegu leczenia objawów alergii.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Aplikacja Momester Nasal została stworzona z myślą o alergikach. Ma ułatwiać osobom cierpiącym na ANN kontrolowanie objawów choroby oraz poprawić komfort codziennego życia. Umożliwia ponadto monitoring aktualnego stanu pylenia roślin w całej Polsce. Zawarte w aplikacji dane zintegrowane są z największym ośrodkiem badań alergenów w Polsce OBAS i codziennie aktualizowane.

W aplikacji znajdziemy m.in.:

  • aktualizowane na bieżąco informacje na temat stężenia i tendencji pylenia alergenów w wybranym regionie Polski,
  • prognozy pylenia roślin w skali całego roku (kalendarz pyleń),
  • powiadomienia o zmianach zachodzących w pyleniu wybranych alergenów,
  • możliwość oceny samopoczucia i występujących objawów alergii,
  • analizę samopoczucia i wyników stężenia pylenia alergenów w formie generowanych raportów,
  • rejestrator psiknięć umożliwiający kontrolę przyjmowanego leku,
  • szybki kontakt z bliską osobą lub lekarzem,
  • możliwość utworzenia kilku kont w aplikacji.

Szczegóły dostępne na stronie: https://www.momesternasal.pl/aplikacja/

***

Momester Nasal. Skład i postać: Aerozol do nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku. Wskazania: Produkt jest wskazany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2019.06.25.