Fundusz w sprawie terminu przekazywania danych o fakturze zakupowej21 lutego 2020

farmaceutka przeszukuje dokumenty

NFZ przypomina o obowiązku przekazywania danych o fakturze zakupowej, w komunikacie SWIAD i w komunikacie FZX dotyczących leków/substancji leczniczych określonych przez płatnika, innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych – podaje Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl / Nfz.gov.pl

Fundusz przypomina, że zarządzeniem nr 98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. dla produktów/leków/substancji leczniczych określonych przez płatnika innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych został wprowadzony obowiązek przekazywania danych o fakturze zakupowej, w komunikacie SWIAD (w elemencie nfz:faktura-zakup i nfz:dane-poz-inne) i w komunikacie FZX (w elemencie poz-inna).

Jak informuje NFZ, o czym donosi serwis Rynekaptek.pl, w celu obustronnego dostosowania systemów informatycznych do realizacji zadania przesuwa się termin rozpoczęcia egzekwowania tego obowiązku począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. Powyższe informacje będą w początkowym etapie zbierane dla następujących świadczeń jednostkowych, realizowanych w ramach umowy dot. leczenia szpitalnego.

Przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:

  • wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura, inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający);
  • konieczności wypełniania dotychczasowego elementu komunikatu SWIAD tj. nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument).

W celu rozliczenia świadczeń nadal konieczne jest przekazanie kodu specjalnego rozliczenia SK.

NFZ przewiduje rozszerzenie powyższego obowiązku sprawozdawczego dla świadczeń z innych rodzajów. Przyszłościowo zostaną wprowadzone weryfikacje zgodności danych przekazywanych w obu komunikatach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.