Zapytaj eksperta21 stycznia 2020

aptekarka i aptekarz w aptece

Na pytania Czytelników naszego magazynu nadesłane na adres redakcji odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Coraz częściej do naszej apteki trafiają recepty wydrukowane na papierze formatu A4. Często na takich receptach podpis lekarza wykracza poza pole zadruku. Czy wystawianie takich recept jest zgodne z przepisami? A jeśli tak, to czy powinniśmy własnoręcznie przycinać te druki, czy zostawić je w pierwotnej formie?

Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept – recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny. O ile zatem recepta zawiera wszystkie wymagane dane i są one czytelne, wystawiona jest zgodnie z przepisami i należy pozostawić ją w oryginalnej formie.