Powstał zespół, który zajmie się brakami leków22 lipca 2019

mężski korpus przesuwa palcem wirtualny znak sluzby zdrowia

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych – informuje Rynekaptek.pl. Pierwsze posiedzenie zespołu ma być zwołane w ciągu miesiąca.

źródło: Dziennikmz.mz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Do zadań Zespołu należeć będzie:

1) analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399 i 959);

2) przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.