Farmacja Praktyczna nr 7-8 (117) 201928 lipca 2019

  • Temat numeru: Dynamiczna sytuacja w branży – dwa lata Apteki dla Aptekarza, pół roku e-recepty, wreszcie ustawa o zawodzie. Ta ostatnia budzi największe emocje i równie wielkie oczekiwania
  • Opieka farmaceutyczna: Nordic Walking – świetny dla osób chorych na Parkinsona
  • Nauka: Metody leczenia bólu – kwas acetylosalicylowy wśród innych NLPZ
  • Prowadzenie apteki: Reklamacje jakościowe – podstawa prawna i zasady postępowania
  • Temat numeru: Dynamiczna sytuacja w branży – dwa lata Apteki dla Aptekarza, pół roku e-recepty, wreszcie ustawa o zawodzie. Ta ostatnia budzi największe emocje i równie wielkie oczekiwania
  • Opieka farmaceutyczna: Nordic Walking – świetny dla osób chorych na Parkinsona
  • Nauka: Metody leczenia bólu – kwas acetylosalicylowy wśród innych NLPZ
  • Prowadzenie apteki: Reklamacje jakościowe – podstawa prawna i zasady postępowania