Wirtualne zdrowie1 kwietnia 2019

farmaceuta przed monitorem komputera

99,9 proc. aptek i punktów aptecznych aktywnych w rejestrze aptek jest już podłączonych do platformy e-zdrowie P1 i może realizować e-recepty. Ale te placówki medyczne, które są je w stanie wystawić, stanowią zdecydowaną mniejszość. Farmaceuci poczekają na lekarzy do końca tego roku. A od stycznia 2021 r. ruszy wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem platformy e-zdrowie.

Co dalej?
Obok e-recepty, na wdrożenie której placówki medyczne będą miały czas do końca roku, służba zdrowia przygotowuje się też na prowadzenie elektronicznych skierowań. Korzyści z nich mają być podobne jak z e-recept – mniej pomyłek, możliwość telefonicznego rejestrowania, dostępność informacji na Internetowym Koncie Pacjenta, kolejny element historii leczenia w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Pilotaż e-skierowania rozpoczął się w październiku 2018 r. i na początku obejmował testy techniczne, ale już od połowy lutego biorą w nim udział pacjenci. Próby mają zakończyć się do września 2019 r.
– W tym czasie chcemy uruchomić e-skierowanie w ok. 100 placówkach w Polsce – mówi Ewa Jońska. – W ramach pilotażu w pierwszej kolejności obsługiwane będą skierowania dotyczące medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Kolejne usługi będą dodawane sukcesywnie. Skierowania wyłącznie w postaci elektronicznej będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.  Jak informuje Jońska, do 13 marca 2019 r. wystawiono 35 e-skierowań, czterech dostawców ma gotową funkcjonalność, która umożliwia wystawianie i/lub realizację e-skierowania, 14 podmiotów leczniczych może wystawiać i/lub realizować e-skierowania. Pierwsze e-skierowanie wystawione zostało w SZPZLO Warszawa – Targówek (dostawca to Atende Medica). Pierwszej realizacji e skierowania dokonano natomiast w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (dostawca to Medical Data).
E-skierowanie to ostatni spośród, jak określa to CSIOZ, flagowych produktów w projekcie e zdrowie (P1). Od stycznia 2021 r. będzie już można wystawiać wyłącznie takie skierowania. Ta data ma być jednocześnie graniczną dla całego systemu – ruszy wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem platformy e-zdrowie (P1). Do tego czasu trzeba uszczegółowić związane z nią wymagania techniczne, które muszą spełniać wszystkie podmioty będące w systemie.
To niezwykle istotne, bo chodzi nie tylko o kompatybilność, bez której niemożliwa jest współpraca w ramach systemu, ale także o bezpieczeństwo, zwłaszcza danych pacjentów. Można sobie jedynie wyobrażać, jaki użytek mogłyby zrobić niepowołane podmioty z tak ogromnej wiedzy, jaką skupi platforma e-zdrowie. A powinna ona być wykorzystana tylko dla dobra pacjentów. Z punktu widzenia farmaceuty, oprócz uproszczenia pracy, daje ona bardzo mocną podstawę do wprowadzenia opieki farmaceutycznej.
– Wszystkie rozwiązania są konieczne i bardzo potrzebne – mówi o cyfryzacji dr Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, ekspert w zakresie wprowadzania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD) i opieki farmaceutycznej. – Apteki sobie oczywiście poradzą. Szczególnie osoby młode, których coraz więcej w branży, bardzo się cieszą, że coś się dzieje. Od co najmniej dziesięciu lat kibicowałem informatyzacji w aptekach i przychodniach. System musi uszczelnić szarą strefę, musi być transparentnie. Skoro Polska dołączyła do Państw rozwiniętych, przyjmijmy takie standardy. Patrzę na wszystko z wielkim optymizmem.

Nie tylko P1
Poza obecnie największym projektem – e-zdrowie (P1) – CSIOZ realizuje również szereg innych znaczących przedsięwzięć z obszaru informatyzacji służby zdrowia:

  • Z punktu widzenia farmaceuty bardzo ważną datą będzie 1 kwietnia 2019 r., kiedy uruchomiony zostanie Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Będzie on służył m.in. aptekom, punktom aptecznym czy hurtowniom farmaceutycznym (w sumie to 17 tys. podmiotów) do raportowania obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi. Dzięki temu nad tym obrotem będzie mieć kontrolę państwo reprezentowane przez Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny.
  • Warto wspomnieć o projekcie e-krew. Jego celem jest informatyzacja procesu zarządzania zapotrzebowaniem na krew i jej składniki wykorzystywane do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. W ramach projektu powstanie szeroki katalog nowoczesnych e-usług, z których korzystać będą wszyscy uczestnicy procesu pobierania i wykorzystywania krwi w lecznictwie – dawcy krwi, podmioty lecznicze czy centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Nowe rozwiązanie z jednej strony usprawni wymianę danych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces, z drugiej umożliwi skuteczne nim zarządzanie.
  • CSIOZ pracuje również nad kompleksowym rozwiązaniem dla Poltransplantu. Wynikiem trwających prac będzie system wspierający m.in. proces właściwego doboru biorców i dawców organów oraz szpiku.
  • CSIOZ uruchomił także projekt refactoringu rejestrów medycznych. Polega on na optymalizacji i standaryzacji funkcjonującego rozwiązania w oparciu o nowoczesną technologicznie i innowacyjną platformę. Podjęte działania docelowo pozwolą ograniczyć koszty utrzymania i rozwoju rejestrów obecnie już istniejących, jak i planowanych do uruchomienia w przyszłości.