Zapytaj eksperta4 marca 2019

Na pytania Czytelników naszego magazynu nadesłane na adres redakcji odpowiada Piotr Kamiński, radca prawny.

Czy jeśli korzystam z uprawnienia zgodnie z kodeksem pracy i nie zgadzam się zarówno na pracę w godzinach nadliczbowych jak i nocnych (posiadam dziecko do lat 4), to obejmuje to dyżury zarówno w dni wolne od pracy jak i w nocy?
Zgodnie z art. 178 § 2 k.p. pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. r.ż. nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Przy czym to pracownik, składając oświadczenie pracodawcy, wybiera, czy i z którego z tych uprawnień skorzysta. Jeżeli pracownik nie zgodził się na pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca nie może mu polecić wykonywania pracy w wyższym niż 8 godzin dobowym wymiarze czasu pracy, nawet jeśli pracownik jest zatrudniony w systemie czasu pracy, w którym praca jest wykonywana ponad 8 godzin dobowo. Jeśli natomiast pracownik dodatkowo nie zgadza się na pracę w godzinach nocnych, pracodawca nie może nakazać mu wykonywania pracy w porze nocnej obowiązującej w zakładzie pracy. Odnośnie natomiast do dyżurów, to należy wskazać, że przepisy prawa pracy nie zawierają co do zasady zakazu (lub ograniczenia) pełnienia dyżurów przez pracowników z dziećmi do 4 lat. Niemniej jednak, jeśli pracownik nie zgodził się na pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych, to pracodawca nie może polecić mu pełnienia dyżuru poza zwyczajowymi godzinami pracy, tj. ponad 8 godzin, w dni wolne od pracy i w porze nocnej. Dyżur stwarza bowiem możliwość wykonywania pracy w tych okresach czasu.