Które recepty zachowają papierową formę?22 stycznia 2019

farmaceuta i farmaceuytka czytają dokumenty w aptece

Po wejściu w życie obowiązku wystawienia e-recepty, co nastąpi od 2020 r., papierową postać mogą zachować recepty dla osoby wystawiającej, tj. pro auctore oraz recepty pro familiae – przypomina Naczelna Izba Lekarska, o czym informuje serwis Rynekaptek.pl.

źródło: Nil.org.pl / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, Zespół Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej informuje, że powyższe zagadnienie jest uregulowane w art. 95b ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211). Zgodnie z tym przepisem papierową postać mogą zachować recepty dla osoby wystawiającej, tj. pro auctore oraz recepty pro familiae, definiowane jako recepty wystawione dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej.

Ponadto papierowa postać recepty dopuszczalna będzie w przypadku:

  • braku dostępu do systemu teleinformatycznego SIM,
  • recepty transgranicznej,
  • recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,
  • recepty wystawionej przez czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP: lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu w innym niż Polska kraju UE lub pielęgniarkę będącą obywatelem państwa UE,
  • recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.