Zastosowanie cetyryzyny u dzieci – studium przypadków16 października 2018

Dziecko z chusteczką przy twarzy

Leki przeciwhistaminowe są najpopularniejszą i najlepiej przebadaną grupą leków stosowaną w chorobach alergicznych. Ze względu na wybiórczość działania w stosunku do receptorów histaminowych H1 dzielą się na leki I i II generacji.[1]

CT jako metabolit hydroksyzyny stosowany w alergicznym nieżycie nosa nie podlega następowej transformacji i hamuje chemotaksję eozynofilu. We wczesnej fazie reakcji alergicznej zmniejsza proporcjonalnie ilość endo- i egzogennej histaminy, a późnej hamuje migrację komórek prozapalnych. W znacznym stopniu również zmniejsza ekspresję cząsteczek adhezyjnych (ICAM 1,VCAM-1).[8] U pacjentów z cechami atopii hamuje powstawanie prostaglandyny D2 i zmniejsza nadreaktywność oskrzeli. Przez zmniejszenie przepuszczalności naczyń błon śluzowych jamy nosa ogranicza w nich liczbę komórek eozynofilowych.[8] Co więcej, badania potwierdziły, że skuteczność CT jest zależna od stosowanej dawki.[7]

Na rynku farmaceutycznym CT dostępna jest w postaci tabletek, syropów i kropli doustnych. Jak dowodzą polskie badania przeprowadzone na grupie 4192 badanych z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa, do grupy najczęściej stosowanych leków przeciwalergicznych zaliczyć można CT i loratadynę względem innych dostępnych bez recepty.[8]

tabela_studium