Nowe opakowania leków od września 2018 r. w aptekach17 października 2018

Nowe opakowania Grupy Polpharma

We wrześniu br. w aptekach pojawiły się nowe opakowania leków Rx spółek należących do Grupy Polpharma (Medana, Polfa Warszawa i Polpharma). Ich projekty powstały w oparciu o badania i wywiady z farmaceutami i pacjentami.

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Głównym celem zmiany wizualizacji graficznej opakowań było zminimalizowanie ryzyka pomyłki przy wydawaniu leku w aptece oraz zwiększenie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjentów. Dlatego nowe opakowania wyraźnie odznaczają się na aptecznej półce czy w szufladzie.
Widocznie zróżnicowane nazwy i dawki leku zostały umieszczone na trzech ściankach opakowania, co pozwala łatwiej zidentyfikować szukany preparat. Kodyfikacja kolorem poszczególnych grup terapeutycznych upraszcza natomiast katalogowanie leków w aptece. Możliwość zaznaczenia na pudełku pory przyjmowania leku wspiera z kolei przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta, a rozróżnienie dawek i nazw kolorem oraz wyraźną czcionką jest ułatwieniem dla osób starszych i słabowidzących.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.