NRA przypomina o uzupełnieniu danych3 lipca 2018

aptekarki w aptece

Samorząd Aptekarski przypomina o konieczności uzupełnienia w Centralnym Rejestrze Farmaceutów numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu w terminie do 15 lipca br. – donosi serwis Rynekaptek.pl, powołując się na Śląską Izbę Aptekarską. Na dzień 10 maja 2018 r. komplet danych niezbędnych do zawnioskowania o dostęp do Systemu P1 posiadało tylko 3055 aptek.

źródło: SIA / Rynekaptek.pl

Śląska Izba Aptekarska opublikowała pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej skierowane do prezesów poszczególnych izb aptekarskich. Prezes NRA podkreśliła w piśmie, że w związku z prowadzonym obecnie przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pilotażem e-Recepty należy poinformować farmaceutów o konieczności uzupełnienia w Centralnym Rejestrze Farmaceutów numeru PESEL oraz numeru prawa wykonywania zawodu w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

Jak wyjaśniła prezes NRA, niniejsze pismo umotywowane jest faktem, że w trakcie wdrażania pilotażu e-Recepty zidentyfikowane zostały potrzeby w zakresie weryfikacji, uzupełnienia oraz aktualizacji rejestrów pozostających w gestii organów samorządu aptekarskiego.

„Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia spotkało się z problemem braku kompletności danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów oraz Rejestrze Aptek. Analiza dokonana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wykazała, że na dzień 10 maja 2018 r. komplet danych niezbędnych do zawnioskowania o dostęp do Systemu P1 posiada tylko 3055 aptek (kierownik apteki posiada w rejestrach numer prawa wykonywania zawodu oraz numer PESEL)” – czytamy w piśmie.

Kompletność danych w rejestrze jest istotna ze względu, iż udostępnienie możliwości składania wniosków o dostęp do Systemu P1 dla usługodawców w skali całego kraju po stronie Systemu P1 planowane było na przełomie czerwca/lipca 2018 r.

Naczelna Izba Aptekarska ponadto przypomina, że zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r., od dnia 1 maja 2016 r. w rejestrze farmaceutów oprócz dotychczas wymaganych danych musi znajdować się numer PESEL farmaceuty.

„Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarska o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych. Niewypełnienie powyższego obowiązku może skutkować pociągnięciem farmaceuty do odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty”.

Zgodnie z powyższym,  Śląska Izba Aptekarska informuje, że do farmaceutów, którzy do tej pory nie uzupełnili swojego numeru PESEL w rejestrze Śląskiej Izby Aptekarskiej, została wysłana listem poleconym korespondencja z prośbą o pilne uzupełnienie numeru PESEL w rejestrze Śląskiej Izby w terminie do 10 lipca 2018 r.

SIA wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich, brak numeru PESEL w rejestrze farmaceutów może skutkować brakiem uprawnień do realizacji recept refundowanych, a w szczególności e-Recepty.