Resort sprawiedliwości reguluje uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej7 czerwca 2018

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak donosi Rynekaptek.pl, zasadniczą zmianą jest usystematyzowanie przepisów dot. zasad prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

źródło: Rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak tłumaczy resort sprawiedliwości, zaproponowane zmiany wynikają z konieczności usystematyzowania przepisów dotyczących zasad wprowadzenia kontroli działalności gospodarczej z zakresu wytwarzania i dystrybucji leków, w tym uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Jednocześnie w związku ze skutecznym przeciwdziałaniem funkcjonującemu w kraju procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych leków, istnieje potrzeba zmiany zapisów ustawy w szczególności w zakresie penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji leków i ich skupu z rynku detalicznego w celu ich dalszej sprzedaży i wywozu za granicę.

Zgodnie z projektem, objęte kontrolą zostaną czynności związane ze sprawowanym nadzorem nad wytwarzaniem i importem leków, w tym obrotem hurtowym i detalicznym. Kontrolą zostaną też objęte czynności podejmowane przez prezesa URPL w zakresie monitorowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków.

Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia, że projektowane przepisy wprowadzają ponadto odpowiedzialność karną za zachowania powiązane z nakazami i zakazami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne co, mając na względzie reglamentowany charakter obrotu lekami, wydaje się szczególnie istotne.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu.

Szczegóły projektu znajdą Państwo TUTAJ.