W maju rynek apteczny odnotował spadki21 czerwca 2018

Rynek apteczny w maju 2018 r. zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2,621 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 r. spadła o ponad 50 mln zł (–1,9%) – wynika z analizy firmy PEX PharmaSequence, na którą powołuje się Rynekaptek.pl.

źródło: Rynekaptek.pl / PEX PharmaSequence

Wobec kwietnia 2018 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 15 mln zł (–0,6%). Obrót statystycznej apteki w maju br. wyniósł 174,5 tys. zł, był to spadek o 2,2% względem analogicznego okresu 2017. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów spadała.

Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 585 mln zł i była mniejsza o blisko 28 mln zł (–4,5%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 955 mln zł i zmalała o ponad 13 mln zł (–1,4%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1,060 mld zł i spadła o prawie 12 mln zł (–1,1%).

Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 3 mln zł (–0,3%), wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 1 mln zł (–0,1%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 7 mln zł (–1,2%).

Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 20,9 zł i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z maja 2017 r. wzrosła o 1,8%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8 zł (wzrost o 1,6% vs maj 2017), średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,3 zł (wzrost o 1,6% vs maj 2017), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 zł (wzrost o 2,3% vs maj 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 24,3% i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem kwietnia 2018 średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

W maju refundacja leków osiągnęła wartość blisko 708 mln zł, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 25,9% i był mniejszy o 1,4 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,6 pp.

Według prognozy, sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 1,7% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,6 mld zł (+2,7% w stosunku do 2017 r).