Kara finansowa za nieprzekazanie NFZ informacji6 czerwca 2018

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o obowiązku powiadamiania NFZ o wygaśnięciu bądź cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz miejscu przechowywania recept i odpisów recept, w terminie 7 dni od wydania decyzji w sprawie – informuje Rynekaptek.pl.

źródło: OIA w Zielonej Górze / Rynekaptek.pl

Izba przypomina o obowiązku na prośbę Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wynika on z art. 96aa ustawy Prawo farmaceutyczne. Objęte są nim apteki i punkty apteczne.

Zgodnie zatem z obowiązującymi przepisami: „w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia albo nieważności podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia albo nieważności stała się ostateczna, powiadomić o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.”

Niedopełnienie obowiązku skutkuje nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej w kwocie 2 tys. zł. – Art. 127da.

Więcej na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.