Farmacja Praktyczna nr 5-6 (110) 201811 czerwca 2018

  • Temat numeru: Ustawa o zawodzie – wiele wskazuje na to, że już latem poznamy treść projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jakie zapisy będzie zawierał dokument i czy spełni oczekiwania branży?
  • Prowadzenie apteki: Ekspozycja sezonowa – wyjdź naprzeciw potrzebom pacjenta!
  • Nauka: Konsekwencje chorób przyzębia – bywają przyczyną wielu chorób ogólnoustrojowych
  • Opieka farmaceutyczna: Apteczka turysty – w co wyposażyć pacjenta przed wyjazdem w tropiki?
  • Temat numeru: Ustawa o zawodzie – wiele wskazuje na to, że już latem poznamy treść projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jakie zapisy będzie zawierał dokument i czy spełni oczekiwania branży?
  • Prowadzenie apteki: Ekspozycja sezonowa – wyjdź naprzeciw potrzebom pacjenta!
  • Nauka: Konsekwencje chorób przyzębia – bywają przyczyną wielu chorób ogólnoustrojowych
  • Opieka farmaceutyczna: Apteczka turysty – w co wyposażyć pacjenta przed wyjazdem w tropiki?