W Siedlcach wystawiono i zrealizowano pierwszą polską e-receptę27 maja 2018

„Wprowadzając e-recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów” – powiedział w piątek 25 maja br. w Siedlcach Minister Łukasz Szumowski, o czym donosi serwis Rynekzdrowia.pl. Szef resortu zdrowia wystawił tam pierwszą e-receptę. Pacjentem, który ją otrzymał był prezydent Siedlec.

źródło: Rynekzdrowia.pl / MZ

„Wprowadzając e-recepty poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji poprzedzającej wystawienie pierwszej e-recepty. Wyjaśnił, że z doświadczenia Polski oraz innych krajów wynika, że na receptach wypisywanych ręcznie był duży odsetek błędów, źle odczytane dawki leków czy źle odczytane nazwy leków. Dodał, że można tego uniknąć jeżeli recepta będzie wypisywana w wersji elektronicznej.

Minister podkreślił, że dzięki e-recepcie zarówno pacjent jak i lekarz będą mogli prześledzić historię przyjmowanych leków co jest ważne w procesie leczenia. W ocenie Ministra wprowadzenie e-recepty pozwoli lekarzowi zaoszczędzić czas i poświęcić go na rozmowę z pacjentem.

Pierwszą e-receptę wystawiono w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, zrobił to osobiście szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Minister Zdrowia zapewnił, że lekarze, którzy będą mieli problemy z wystawieniem e-recept, będą mogli zwrócić się o pomoc do Ministerstwa Zdrowia. Zapowiedział także program e-learningowy dla lekarzy i farmaceutów.

W Siedlcach i Skierniewicach od połowy lutego odbywał się pilotaż e-recepty. Od piątku każdy mieszkaniec tych dwóch miast, który przyjdzie do lekarza i poprosi o e-receptę będzie mógł ją otrzymać i zrealizować w aptece. Elektroniczna recepta to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. Jest przekazywana pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub jako wydruk informacyjny.