Rozszerzono wykaz nowych substancji psychoaktywnych24 maja 2018

Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych – informuje serwis Rynekaptek.pl. Wykaz został uzupełniony o kolejne siedemnaście substancji o działaniu psychoaktywnym.

źródło: Rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Wydanie nowego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie istniejącego wykazu nowych substancji psychoaktywnych o kolejnych 17 substancji o działaniu psychoaktywnym, rekomendowanych Ministrowi Zdrowia przez Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

Chodzi o substancje:

 • alfa-PVT
 • ADB-FUBINACA
 • NEP
 • HEX-EN
 • 5-DBFPV
 • 4-Cl-α-PVP
 • NEMNP
 • 5F-AMBICA
 • TH-PVP
 • NiPP
 • 2-IPP
 • α-PHiP
 • 3-CEC
 • AMB-CHMICA
 • MDPHP
 • N-ETYLOPENTYLON
 • 4-FLUOROPENTEDRON

Załącznik do rozporządzenia zawiera więc wykaz 38 nowych substancji psychoaktywnych. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Szczegóły rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.