Resort Zdrowia doprecyzowuje przepisy ws. substancji wzbogacających dodawanych do żywności18 maja 2018

Jak donosi serwis Rynekaptek.pl, Minister Zdrowia opublikował zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Dotychczasowe brzmienie przepisów rozporządzenia z 16 września 2010 r. budziło wątpliwości interpretacyjne przedsiębiorców.

źródło: RCL / Rynekaptek.pl

W projektowanym §2 doprecyzowano, że sól i tłuszcze przeznaczone do stosowania przez konsumenta finalnego wzbogaca się w witaminy bądź składniki mineralne. Oznacza to, że zakłady przetwórstwa spożywczego nie muszą stosować w produkcji soli bądź tłuszczów wzbogacanych. Ponadto w projekcie rozporządzenia zastępuje się określenie „zalecane dzienne spożycie” sformułowaniem „referencyjne wartości spożycia”.

Projekt zakłada także zmianę brzmienia §3 dot. referencyjnej wartości spożycia w przeliczeniu na jedną porcję danej żywności. W projektowanym rozporządzeniu zaproponowany został również przepis dotyczący przeliczania minimalnej ilości witamin i składników mineralnych w odniesieniu do napojów.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano okres przejściowy – środki spożywcze wzbogacane niespełniające wymagań określonych w przepisach projektowanego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia i pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do upływu daty ich minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Natomiast środki spożywcze wzbogacane, które zostały wprowadzone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z prawem tego kraju, będą traktowane na zasadzie wzajemnego uznania i swobodnego przepływu towarów.

Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Szczegóły projektu znajdą Państwo TUTAJ.