Opublikowano rozporządzenie ws. zapotrzebowań oraz wydawania leków z apteki21 maja 2018

Jak donosi Rynekaptek.pl, Minister Zdrowia opublikował rozporządzenie ws. zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

źródło: RCL / Rynekaptek.pl

Rozporządzenie określa sposób realizacji zapotrzebowania, sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego, sposób wydawania z apteki leków, jak też określa wzór zapotrzebowania i sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji realizowanych zapotrzebowań. Realizacja zapotrzebowania obejmuje sprawdzenie prawidłowości wystawiania zapotrzebowania, w tym jego zgodności ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w przypadku środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 będących produktami leczniczymi, zgodności ze wzorem określonym w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Realizacja zapotrzebowania obejmuje także ocenę autentyczności zapotrzebowania, sprawdzenie terminu ważności oraz potwierdzenie na dokumencie zapotrzebowania albo na odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tym zapotrzebowaniem wydawania leków. Produkt leczniczy może być wydawany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej do jego odbioru przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Lek apteczny sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich UE. Niedopuszczalne jest natomiast sporządzanie odpisu recepty, na której przepisano lek recepturowy zawierający w swoim składzie surowiec farmaceutyczny będący środkiem bardzo silnie działającym, środkiem odurzającym, substancją psychotropową lub prekursorem kategorii 1.

Zgodnie z rozporządzeniem, apteki do 31 grudnia 2018 r. prowadzą ewidencję recept farmaceutycznych na dotychczasowych zasadach. Apteki mogą prowadzić ewidencję recept farmaceutycznych, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wejścia w życie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szczegóły dot. rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.