Sprzedaż apteczna w marcu br. większa niż rok temu19 kwietnia 2018

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu 2018 r. wyniosła ponad 3,111 mld zł i była większa o 4,6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku – donosi Rynekaptek.pl, powołując się na analizy PEX PharmaSequence.

źródło:  Rynekaptek.pl / PEX PharmaSequence

Z kolei wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu wyniosła 206 tys. zł i była większa od wartości sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu o 19,5 tys. (+10,5%).

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla segmentu produktów w sprzedaży odręcznej o 9,2%. Dla produktów pełnopłatnych sprzedaż zmalała o 2%, a dla leków refundowanych była większa o 0,2%. Natomiast w porównaniu do lutego bieżącego roku sprzedaż w segmencie sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 7,2%, leki pełnopłatne zanotowały wzrost o 9,7%, a refundowane o 15,3%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była o blisko 295 mln zł większa od wartości rynku w poprzednim miesiącu. Segment recept pełnopłatnych wzrósł o blisko 59 mln. Segment leków refundowanych wzrósł o ponad 142 mln zł, natomiast sprzedaży odręcznej o ponad 90 mln zł. Leki sprzedawane w ramach importu (wnioski indywidualne) odnotowały w tym okresie wzrost o ponad 3 mln zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. sprzedaż całego rynku wzrosła o prawie 138 mln zł. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była o blisko 128 mln zł większa niż w marcu 2017 r.

Sprzedaż leków pełnopłatnych zmalała o ponad 6 mln zł. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o ponad 13 mln zł. Względem marca 2017 r. wzrosła wartość leków sprowadzanych w ramach importu (o ponad 2 mln zł).

Jak wskazują analitycy z PEX PharmaSequence, prognoza rynku aptecznego na rok 2018 zakłada, iż wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec roku wyniesie blisko 34 mld zł i będzie wyższa o 2,8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2017 r. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2018r. wyniesie blisko 8,7 mld zł, tj. o 3,3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2018 r. wyniosła 18,9 zł. Średnia cena wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,7%, a względem analogicznego okresu 2017 r. zwiększyła się o 1,7%.