NRA i samorząd terytorialny chcą, by Fundusz finansował dyżury aptek21 marca 2018

Samorząd aptekarski i członkowie samorządu terytorialnego przygotowali projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący nowych zasad ustalania dyżurów aptek ogólnodostępnych w nocy oraz dni wolne od pracy – donosi serwis Rynekaptek.pl. Związek Powiatów Polskich oraz Naczelna Rada Aptekarska proponują, aby dyżury finansowane były ze środków budżetu państwa za pośrednictwem NFZ.

źródło: Zpp.pl / Rynekaptek.pl

Zgodnie z sugestią, dyrektorzy oddziałów NFZ będą uzgadniać projekty uchwał rad powiatów, ponadto plan dyżurów ma być ustalany w taki sposób, aby w tym samym czasie dyżur pełniły nie więcej niż dwie apteki ogólnodostępne. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że środki publiczne na sfinansowanie dyżurów aptek nie będą wydatkowane w sposób niekontrolowany przez płatnika.

„Proponujemy ograniczenie przypadków, w których wyznaczenie aptek ogólnodostępnych będzie obligatoryjne. Przyjęto granicę liczby mieszkańców miasta będącego siedzibą powiatu oraz fakt funkcjonowania w granicach powiatu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach tzw. sieci szpitali. Zakładamy, że po pierwsze nie jest konieczne wyznaczanie aptek w tych powiatach, w których działa mechanizm rynkowy (tzn. bez przymusu administracyjnego apteki są wyznaczane), po drugie proponujemy powiązanie usług świadczonych przez apteki w godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy z siecią szpitali” – proponują samorządowcy.

Przewiduje się również możliwość odstąpienia od obowiązku ustalania dyżurów w przypadku, w którym z przyczyn obiektywnych nie będzie realnych możliwości po stronie podmiotów prowadzących apteki zagwarantowania obsady kadrowej.

Projekt nowelizacji ustawy znajdą Państwo TUTAJ.