MZ: od 3 marca br. zmiany w wydawaniu środków absorpcyjnych6 marca 2018

3 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrób medycznych wydawanych na zlecenie, które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.

źródło: MZ / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, powołując się na doniesienia resortu zdrowia, w ramach prowadzonych konsultacji publicznych w 2017 r. zgłoszono m.in. potrzebę zwiększenia limitów ilościowych do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych oraz zastąpienie w katalogu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej na lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z NFZ uwzględniło te postulaty i postanowiło zwiększyć limit ilościowy środków absorpcyjnych z 60 do 90 sztuk miesięcznie, przy pozostawieniu dotychczasowych limitów.

Resort przypomina, że od 1 czerwca 2017 r. zlecenie na wyroby medyczne na materiały absorpcyjne może wystawiać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz pielęgniarka i położna.

Zgodnie z danymi NFZ w 2017 r. na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł. Jest to prawie 1/4 całego budżetu przewidzianego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (stan dzień 2 marca 2018 r., za okres od stycznia do października 2017 r.).