Telerehabilitacja hybrydowa13 lutego 2018

doktor ze stetoskopem wypelnia dokumenty w tle elektrokardiogram

Jak zapewnić bezpieczną, monitorowaną, efektywną i atrakcyjną rehabilitację kardiologiczną w domu? Odpowiedź to zdalnie sterowana, interaktywna telerehabilitacja domowa.

autorzy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz
Centrum Telekardiologii Instytutu Kardiologii w Warszawie

Wczesna kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest uznaną terapeutyczną metodą postępowania, która poprawia jakość życia, a także je przedłuża. To jest powodem, dla którego jej zaniechanie należy rozpatrywać w kategoriach błędu w sztuce lekarskiej. A tymczasem w Polsce z dobrodziejstw rehabilitacji kardiologicznej korzysta zaledwie ok. 20% pacjentów. Jest wiele powodów tego stanu rzeczy. Jednym z nich jest niechęć pacjentów do proponowanych form rehabilitacji w szpitalu bądź w oddziale dziennym. Przekłada się to na zwiększenie kosztów leczenia pacjentów, gorsze rokowanie, jak również zwiększenie odsetka osób przedwcześnie nieaktywnych zawodowo. Rehabilitacja w miejscu zamieszkania uwzględniająca proste, tanie formy treningu jest drogą do zmiany tej sytuacji.

Dlatego w Klinice Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie opracowano model wczesnej kompleksowej hybrydowej telerehabilitacji, który zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego może być alternatywą dla dotychczasowych form rehabilitacji po ostrych zespołach wieńcowych, operacjach kardiochirurgicznych i zaostrzeniach niewydolności serca.

Telerehabilitacja to możliwość nadzorowania i realizowania rehabilitacji na odległość dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii medycznych i telekomunikacyjnych. Możliwość transmisji danych pozwala na monitorowanie i sterowanie treningiem pacjenta w dowolnym miejscu (w zasięgu sieci internetowej i/lub telefonii komórkowej). Rehabilitacja w miejscu zamieszkania tym samym to olbrzymie udogodnienie dla pacjentów i ich rodzin.

Kto może być objęty telerehabilitacją?
Wskazania i przeciwwskazania do telerehabilitacji są takie same jak do standardowych form rehabilitacji kardiologicznej. Ten model może obejmować chorych niskiego i średniego ryzyka, jak i pacjentów wysokiego ryzyka (np. z niewydolnością serca, po przeszczepie serca). Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania do tej aktywności jest zgoda pacjenta oraz jego zdolność do jej samodzielnego wykonania, w tym umiejętność zdalnej współpracy z zespołem nadzorującym. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia telerehabilitacji jest stabilny obraz kliniczny pacjenta. Nie wykazano, aby telerehabilitacja była niebezpieczna. Nie odnotowano żadnego zgonu ani istotnego powikłania, którego przyczyną byłoby realizowanie treningu fizycznego monitorowanego telemedycznie. Bezpieczeństwo realizowania domowej telerehabilitacji kardiologicznej zależy m.in. od przestrzegania zasad kwalifikacji do rehabilitacji, respektowania przeciwwskazań do treningu fizycznego, indywidualnego planowania treningu fizycznego, edukacji chorych oraz realizowania specjalnej procedury zezwolenia na rehabilitację przed każdą sesją treningową na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta.

Telezdrowie
Zdalnie sterowana, interaktywna telerehabilitacja domowa realizowana jest zgodnie z przygotowanym wcześniej indywidualnym programem. Interdyscyplinarny zespół realizujący ten model rehabilitacji składa się z: lekarza kardiologa/internisty, fizjoterapeuty, psychologa, technika EKG/pielęgniarki. Dzięki tylu specjalistom pacjent otrzymuje wsparcie i edukację, w tym m.in. naukę zaplanowanych ćwiczeń, przeprowadzanie treningów szkoleniowych, konsultacje telefoniczne, reagowanie w stanach nagłych, codzienną ocenę poprawności realizowanego treningu, wsparcie psychologiczne przed, w trakcie i po cyklu rehabilitacji.

Kompleksowość tej rehabilitacji polega na uwzględnieniu w jej realizacji następujących elementów:

  • optymalizacja terapii,
  • leczenie ruchem,
  • psychoterapia,
  • prewencja wtórna,
  • monitorowanie procesu.

Monitorowanie całego procesu rehabilitacji możliwe jest dzięki temu, że pacjent wyposażony jest w zestaw umożliwiający telemonitorowanie i telesterowanie treningiem fizycznym. Składa się on z aparatu umożliwiającego monitorowanie EKG w czasie treningu (z zaprogramowaną sesją treningową), ciśnieniomierza i wagi. System umożliwia kontakt werbalny miedzy pacjentem i centrum, zdalne sterowanie programem treningu fizycznego oraz transmisję danych EKG, wartości ciśnienia tętniczego i masy ciała.