Farmacja Praktyczna nr 1-2 (108) 201822 lutego 2018

  • Temat numeru: Alarm smogowy – rocznie z powodu smogu umiera na świecie 3,5 mln osób; lista chorób, które są konsekwencją wdychania trującego powietrza, stale się wydłuża
  • Prowadzenie apteki: Stres w pracy – nie da się go uniknąć, ale można go okiełznać
  • Nauka: Zastosowanie pentoksyfiliny – mechanizm działania w chorobach naczyniowych
  • Opieka farmaceutyczna: Telerehabilitacja – interaktywna opieka w warunkach domowych
  • Temat numeru: Alarm smogowy – rocznie z powodu smogu umiera na świecie 3,5 mln osób; lista chorób, które są konsekwencją wdychania trującego powietrza, stale się wydłuża
  • Prowadzenie apteki: Stres w pracy – nie da się go uniknąć, ale można go okiełznać
  • Nauka: Zastosowanie pentoksyfiliny – mechanizm działania w chorobach naczyniowych
  • Opieka farmaceutyczna: Telerehabilitacja – interaktywna opieka w warunkach domowych