Gdy apteka kończy działalność – co można zrobić z lekami?7 lutego 2018

farmaceuta skanuje czytnikiem lek

Resort zdrowia przypomina, że w przypadku rezygnacji z prowadzenia apteki, w celu uniknięcia strat majątkowych podmiotu kończącego ową działalność i marnotrawienia pełnowartościowych produktów leczniczych dopuszcza się możliwość ich zbycia. Jak tę sytuację regulują przepisy?

źródło: Sejm / Rynekaptek.pl

W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia – przypomina resort zdrowia, o czym donosi Rynekaptek.pl. W przypadku rezygnacji z prowadzenia apteki czy punktu aptecznego, w celu uniknięcia strat majątkowych podmiotów kończących tę działalność, jak również by zapobiec marnotrawieniu pełnowartościowych produktów leczniczych, w znowelizowanej ustawie z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne w wersji obowiązującej od 25 czerwca 2017 r. wprowadzono art. 104 ust. 5 w brzmieniu:

„W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.”

Przepis ten umożliwia zbywanie produktów leczniczych w przypadku wygaszania zezwolenia na prowadzenie apteki czy punktu aptecznego oraz reguluje warunki tego działania, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa stosowania będących w obrocie leków oraz przyczynia się do zachowania przejrzystości działania podmiotu kończącego tę działalność.

Uzyskanie zgody na zbycie leków do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego dotyczy produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Niedopuszczalna jest sprzedaż tych produktów innej aptece czy hurtowni przed uzyskaniem decyzji wygaszającej zezwolenie, a mogącej zawierać równocześnie zgodę na tego typu działanie. Jest to przesłanka do cofnięcia zezwolenia, a wygaśnięcia w takim przypadku nie stwierdza się.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili likwidacji apteki przedsiębiorca może (jeśli dopuszcza to umowa zawarta z kontrahentem) zwrócić zapasy leków w cenie pierwotnej do hurtowni, w której zostały one nabyte. Aby mogły one podlegać redystrybucji, muszą spełniać określone warunki, czyli przede wszystkim mieć odpowiednio długą datę ważności, nienaruszone, oryginalne opakowanie oraz rzetelnie udokumentowane warunki przechowywania.