Gdy apteka kończy działalność – co można zrobić z lekami?7 lutego 2018

shutterstock_104212649

Resort zdrowia przypomina, że w przypadku rezygnacji z prowadzenia apteki, w celu uniknięcia strat majątkowych podmiotu kończącego ową działalność i marnotrawienia pełnowartościowych produktów leczniczych dopuszcza się możliwość ich zbycia. Jak tę sytuację regulują przepisy?

źródło: Sejm / Rynekaptek.pl

W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia – przypomina resort zdrowia, o czym donosi Rynekaptek.pl. W przypadku rezygnacji z prowadzenia apteki czy punktu aptecznego, w celu uniknięcia strat majątkowych podmiotów kończących tę działalność, jak również by zapobiec marnotrawieniu pełnowartościowych produktów leczniczych, w znowelizowanej ustawie z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne w wersji obowiązującej od 25 czerwca 2017 r. wprowadzono art. 104 ust. 5 w brzmieniu:

„W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.”

Przepis ten umożliwia zbywanie produktów leczniczych w przypadku wygaszania zezwolenia na prowadzenie apteki czy punktu aptecznego oraz reguluje warunki tego działania, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa stosowania będących w obrocie leków oraz przyczynia się do zachowania przejrzystości działania podmiotu kończącego tę działalność.

Uzyskanie zgody na zbycie leków do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego dotyczy produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Niedopuszczalna jest sprzedaż tych produktów innej aptece czy hurtowni przed uzyskaniem decyzji wygaszającej zezwolenie, a mogącej zawierać równocześnie zgodę na tego typu działanie. Jest to przesłanka do cofnięcia zezwolenia, a wygaśnięcia w takim przypadku nie stwierdza się.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili likwidacji apteki przedsiębiorca może (jeśli dopuszcza to umowa zawarta z kontrahentem) zwrócić zapasy leków w cenie pierwotnej do hurtowni, w której zostały one nabyte. Aby mogły one podlegać redystrybucji, muszą spełniać określone warunki, czyli przede wszystkim mieć odpowiednio długą datę ważności, nienaruszone, oryginalne opakowanie oraz rzetelnie udokumentowane warunki przechowywania.

Prześlij dalej