Już 16 lutego br. rusza pilotaż e-Recepty!15 stycznia 2018

Jak donosi Rynekaptek.pl, pilotaż e-Recepty ma ruszyć 16 lutego 2018 r. Będzie przeprowadzony w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Zgodnie z założeniami, obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej zostanie wprowadzony od dnia 1 stycznia 2020 r.

źródło: Rynekaptek.pl

W dniu 4 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie w temacie P1, czyli elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Specjaliści z branży prezentowali korzyści wynikające z uruchomienia podsystemu platformy P1, jakim jest e-Recepta, która ma stanowić jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Procedowane zmiany przepisów prawa zakładają, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej, a e-Recepta będzie w powszechnym użyciu.

Specjaliści wskazali, że z wdrożeniem e-Recepty wiąże się wiele istotnych korzyści. Dla pacjenta to między innymi wyeliminowanie problemu nieczytelności recept, co przekłada się na brak konieczności ponownej wizyty u lekarza w celu poprawy czytelności recepty. Ponad to ograniczona do minimum możliwość wydania nieprawidłowego leku. Niewątpliwą zaletą ma być możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece.

Dla uprawnionego pracownika medycznego e-recepta zmniejszy czas wystawiania dokumentu przez zastosowanie elektronicznego sposobu jej wypisywania. Dla realizującego receptę korzyścią będzie czytelność i wiarygodność recepty.

Proces wystawiania e-recepty ma polegać na tym, że uprawniony pracownik medyczny wystawi i cyfrowo podpisze e-Receptę. Następnie pacjent otrzyma wydruk informacyjny w postaci recepty ze wszystkimi danymi oraz wdrukowanym kluczem i kodem dostępowym. Jeżeli pacjent nie będzie chciał wersji papierowej to otrzyma receptę „mobilną” za pośrednictwem e-mail lub SMS.