Grudniowe notowania rynku aptecznego21 stycznia 2018

Rynek apteczny w grudniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 839 mln PLN – wynika  szacunków PEX PharmaSequence. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2016 r. spadła o blisko 98,5 mln PLN (-3,4%). Wobec listopada 2017 r. sprzedaż zwiększyła się o blisko 86 mln PLN (+3,1%). Obrót statystycznej apteki w grudniu 2017 r. wyniósł 188 tys. PLN – był to spadek o 4,6% względem analogicznego okresu 2016.

źródło: PEX PharmaSequence

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wartość segmentów rynku malała. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła blisko 576 mln PLN i była niższa o 39,01 mln PLN (-6,3%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 996 mln PLN i spadła o 16,68 mln PLN (-1,6%) a sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 252 mln PLN i spadła o 44,02 mln PLN (-3,4%). Wartość segmentów względem poprzedniego miesiąca była zróżnicowana. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 105 mln PLN (+9,2%) wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 22 mln PLN (+2,3%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 39 mln PLN (-6,4%).

Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 19,02 PLN i była o 0,4% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia 2016 r. wzrosła o 8,2%. Średnia cena detaliczna leków z recept refundowanych to 27,73 PLN (wzrost o 2,3% vs grudzień 2016) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,10 PLN (wzrost o 7,5% vs grudzień 2016) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,90 PLN (wzrost o 9,8% vs grudzień 2016).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 24,68% i była o 0,58 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016 r. Względem listopada br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,14 pp. Wzrost cen może wynikać z malejącego popytu, rynek apteczny w grudniu 2017 r. w porównaniu do grudnia 2016 r. wartościowo i ilościowo spada a rosną ceny zakupu produktów przez apteki. W tego typu sytuacji podnoszenie cen – w celu redukcji strat na marży – można uznać za proces rynkowo naturalny.

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 702 mln PLN, tj. o 1,6% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 29,47% i był mniejszy o 0,01 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 2,55 pp.