Jest projekt nowej listy refundacyjnej!18 grudnia 2017

Resort zdrowia przedstawił projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który miałby zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Jakie zmiany wnosi w stosunku do obecnie obowiązującej listy?

źródło: Mz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 88 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:

  • 53 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej,
  • 2 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej,
  • 17 produktów leczniczych w ramach katalogu chemioterapii,
  • 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Pozostałe statystyki projektu XXXVII obwieszczenia przedstawiają się następująco:

  • dla 164 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 2 gr do 1101,60 zł),
  • dla 9 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 8,04 zł do 45,00 zł),
  • dla 334 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł),
  • dla 356 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 zł),
  • dla 567 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 514,56 zł),
  • dla 32 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 47,25 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Pełną treść obwieszczenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.