Zamiast obecnych kas fiskalnych będą kasy on-line25 października 2017

W miejsce obecnych kas rejestrujących obrót VAT – również tych w aptekach – wprowadzone zostaną kasy on-line przesyłające w czasie rzeczywistym informacje o transakcjach do centralnej bazy prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej – donosi Rynekaptek.pl

źródło: Rynekaptek.pl

Takie założenia zawiera projekt noweli ustawy o VAT przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Projekt został 18 września br. umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ma podlegać dalszym konsultacjom. Wprowadzenie nowego systemu ma pomóc w walce z szarą strefą i zwiększyć dochody z VAT.

W uzasadnieniu MF przypomina, że jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, przy wykorzystaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Używają je podatnicy VAT przy sprzedaży na rzecz np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

„Dotychczasowe doświadczenia z istniejącym systemem kas rejestrujących (w kontekście doświadczeń innych krajów) wskazują na konieczność jego modernizacji w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których skuteczne wprowadzenie wymaga zmiany istniejących ram prawnych” – głosi uzasadnienie.

„Niniejszy projekt ustawy wprowadza rozwiązania, pozwalające na stosowanie kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS), zwanego dalej Centralnym Repozytorium Kas” – informują autorzy.

Nowe kasy rejestrujące mają być tak skonstruowane, wynika z projektu, by był możliwy zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. „Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy” – napisano.

„Co przy tym niezmiernie istotne, przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy” – dodają autorzy projektu.

W myśl projektu kasy fiskalne z papierową kopią paragonów mają być sprzedawane do końca 2018 roku, a kasy z kopią elektroniczną do końca 2022 roku.