Kształcenie podyplomowe w opinii środowiska6 października 2017

studenci-wyklad-szkolenie

Sprawdzamy, co na temat aktualnej oferty kształcenia podyplomowego adresowanego do aptekarzy sądzą przedstawiciele środowisk farmaceutycznych?

autorka: Jolanta Molińska
dziennikarka, publikuje m.in. na łamach „Newsweek’a”, „Focus’a” i Gazeta.pl

Tomasz Leleno
szef biura prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej
Farmaceuci chętnie korzystają z ofert studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnie. Szczególnym powodzeniem cieszą się studia z zakresu ochrony zdrowia, farmakoekonomiki, ale również te związane z szeroko rozumianym biznesem (finanse, zarządzanie, MBA). Biorą też udział w kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez jednostki szkolące. Na popularności stopniowo zyskują oferty w zakresu farmacji klinicznej, żywienia pozajelitowego czy radiofarmacji. Nie ma jednak obowiązku kształcenia podyplomowego. Kończąc studia na kierunku farmacja, farmaceuta posiada pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie. Aby zostać kierownikiem placówki, należy przepracować 5 lat w zawodzie lub posiadać 3-letni staż pracy w aptece oraz ukończoną specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. W przypadku osób na stanowiskach kierowniczych potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, zarządzania apteką czy zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Z pomocą przychodzą tu właśnie oferty studiów podyplomowych, które uzupełnią wiedzę farmaceuty w wybranym zakresie.
Z uwagi na specyfikę branży farmaceutycznej, którą cechuje wyjątkowa dynamika zmian, systematyczne aktualizowanie wiedzy przez farmaceutów jest nie tylko ich ustawowym obowiązkiem, ale również podstawą funkcjonowania w tym zawodzie, umożliwiającą świadczenie pacjentom profesjonalnego doradztwa. Dlatego farmaceuci chętnie uczestniczą we wszelkich formach szkoleń podnoszących ich kwalifikacje – zarówno tych organizowanych przez uczelnie, jak również prowadzonych przez towarzystwa farmaceutyczne oraz izby aptekarskie. Dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady ekspertów z zakresu prawa farmaceutycznego, jak również te związane z konkretnymi jednostkami chorobowymi, takimi jak choćby nadciśnienie czy cukrzyca, należącymi do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych.
Z każdym rokiem na znaczeniu zyskują nowe formy kształcenia farmaceutów odbywające się za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak szkolenia przy użyciu platform e learningowych.

mgr farm. Małgorzata Kozłowska
Zakład Farmacji Społecznej,
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Nasze studia podyplomowe to: „Badania kliniczne produktów leczniczych”, „Farmacj przemysłowa”, „Enologia” i „Kosmetologia praktyczna”. Każdy z tych kierunków jest inny. Każdy z nich jest adresowany do innej grupy odbiorców. I nie są to tylko studia dla farmaceutów.  „Farmacja przemysłowa” istnieje u nas już od 2004 r. Regularnie co roku jest bez problemu uruchamiana, co nie jest regułą w przypadku studiów podyplomowych. Mamy bardzo dobre opinie wśród naszych absolwentów. W firmach, które wysyłają na te studia swoich pracowników, często ustawiają się kolejki do wzięcia w nich udziału, jeśli dana firma może w roku wysłać np. tylko dwie osoby. Zajęcia są prowadzone zarówno przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału, ale również przez specjalistów z firm zewnętrznych, którzy przekazują praktyczną wiedzę i umiejętności.
Krócej istnieją „Badania kliniczne produktów leczniczych”, ale również otrzymują bardzo dobre recenzje. W ramach tych studiów słuchacze uzyskują wiedzę na temat planowania badania klinicznego, prowadzenia go, nadzoru nad badaniem oraz, co z pewnością wyróżnia te studia, na temat rejestracji produktu leczniczego. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących przy danym obszarze badania klinicznego. W ramach studiów prowadzone jest szkolenie dla farmaceutów „Etyczno-prawne aspekty badań klinicznych na ludziach”. Za udział w kursie farmaceuci otrzymują 10 punktów edukacyjnych.