Zmiany w Systemie Monitorowania Zagrożeń10 września 2017

Resort zdrowia wydał znowelizowany projekt rozporządzenia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń – donosi serwis Rynekaptek.pl, powołując się na Rządowe Centrum Legislacji. W celu osiągnięcia jak największej liczby zgłoszeń dopuszczono możliwość ich dokonania bez zastosowania podpisu elektronicznego.

źródło: Legislacja.rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Potrzeba zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia spójności przepisów prawa oraz ułatwienia dokonywania zgłoszeń dotyczących niepożądanego działania produktu leczniczego oraz niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego, tj. bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Co ważne, w związku z przyjętą koncepcją polegającą na możliwości osiągnięcia jak największej liczby zgłoszeń w ramach Systemu, dopuszczono możliwość dokonania zgłoszenia przez osobę niezalogowaną (nie posiadającą konta w systemie) w przypadku zgłoszenia niepożądanego działania leku. Tym samym zgłoszenia te nie będą musiały być opatrywane podpisem elektronicznym.