Oblicz przebieg pracy specjalnym kalkulatorem online21 września 2017

farmaceuta w aptece

Dzięki uprzejmości Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Dolnośląska Izba Aptekarska prezentuje odnośnik do wersji testowej internetowego kalkulatora, który ma być pomocny dla farmaceutów oraz pracowników okręgowych izb aptekarskich przy obliczaniu przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki.

źródło: Dia.com.pl

Kalkulator powstał w związku z trudnościami, z jakimi spotykają się farmaceuci przy obliczaniu stażu pracy na stanowisku kierownika (60 miesięcy na pełnym etacie lub 36 miesięcy w przypadku posiadania specjalizacji). Narzędzie zostało przygotowane przez Śląską Okręgową Izbę Aptekarską. Problemy przeważnie występują w przypadku posiadania wielu świadectw, których daty nachodzą na siebie oraz praca była wykonywana na część etatu. Dodatkowo kalkulator odejmuje wskazane przerwy w pracy, które nie zaliczają się do przebiegu, zgodnie z uchwałą NRA VII/1/2017 z 23 maja 2017 r.

W kalkulatorze zostały przyjęte m.in. reguły, że jeżeli etat jest 1, to nie należy go sumować, czyli nakładanie się czasu pracy w wymiarze większym niż cały etat nie skraca okresu zatrudnienia. Natomiast niepełny wymiar czasu pracy powoduje wydłużenie 5-letniego (lub 3-letniego – w przypadku posiadania specjalizacji) stażu pracy. Użytkownik w podsumowaniu otrzymuje okres zatrudnienia w miesiącach i dniach oraz ma możliwość wygenerowania potwierdzenia w postaci pliku PDF.

Kalkulator ma charakter pomocniczy i nie obejmuje wszystkich możliwości, chociażby pracy umowy zlecenia, które rozpatrujemy indywidualnie. Aplikacja będzie dostępna dla każdego farmaceuty, w związku z czym DIA zwraca się do farmaceutów z prośbą o wyrażenie swoich opinii oraz uwag w jego funkcjonowaniu w terminie do 22 września 2017 r., tak aby była przydatna dla jak największego grona osób.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.