Magister to za mało12 września 2017

Farmaceuci są zobligowani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jaką ofertę ma dla nich rynek edukacyjny? Sprawdzamy – ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji i studiów podyplomowych.

autorka: Jolanta Molińska
dziennikarka, publikuje m.in. na łamach „Newsweek’a”, „Focus’a” i Gazeta.pl

Prawo farmaceutyczne wymaga od magistrów farmacji – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w aptece, czy pracują w hurtowni farmaceutycznej – ciągłego podnoszenia kwalifikacji i szkolenia się. Ich wiedza musi być aktualna, spójna z najnowszym stanem nauk farmaceutycznych. Z jej zdobywania są rozliczani w pięcioletnich okresach edukacyjnych, w czasie których powinni zebrać przynajmniej 100 punktów. Gromadzą je, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, pisząc książki, artykuły, biorąc udział w konferencjach, zdobywając specjalizacje w ramach studiów podyplomowych itp. Jest też warunek: połowa punktów musi być uzyskana dzięki uczestnictwu w takich formach kształcenia, które kończą się egzaminami czy testami.

Edukacja skraca też drogę do zostania kierownikiem apteki. Żeby szefować placówce, farmaceuta musi mieć co najmniej 5-letni staż pracy w aptece, ale jeśli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, wystarczą mu trzy lata doświadczenia. Absolwent farmacji może oczywiście wybrać inne specjalizacje – zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia* są to jeszcze: analityka farmaceutyczna, bromatologia, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne oraz zdrowie środowiskowe.

Specjalizacja z farmacji aptecznej
Zdobycie specjalizacji – na przykład z zakresu farmacji aptecznej – nie jest jednak procesem łatwym ani krótkotrwałym. Studia trwają trzy lata i są płatne, przy czym odgórnie ustalana jest maksymalna cena, którą farmaceuta płaci za godzinę szkolenia. W 2017 r. to 26 zł. Na stronie Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum podany jest całkowity koszt rocznego kształcenia w ramach specjalizacji – na tej uczelni wynosi on 2,8 tys. zł. Oczekiwania farmaceutów są takie, że specjalizacja – skoro otwiera drzwi do zostania kierownikiem apteki – powinna w dużej mierze kształcić w zakresie zarządzania tego typu biznesem.

A jednak pośród zagadnień poruszanych na zajęciach większość (jeśli nie wszystkie) to tematy znane już ze studiów farmaceutycznych – postępy nauk farmaceutycznych, problemy współczesnej receptury, farmakokinetyka stosowana, biofarmaceutyczna ocena jakości leków, opieka farmaceutyczna, prawne i etyczne aspekty pracy farmaceuty, komunikacja interpersonalna.