Farmacja Praktyczna nr 7-8 (105) 201719 lipca 2017

  • Temat numeru: Aptekarstwo za granicą – jaki charakter mają przepisy regulujące pracę aptek w krajach europejskich?
  • Prowadzenie apteki: Różnica wieku – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
  • Dermoopieka: Zmiany skórne w cukrzycy – dolegliwości pacjentów diabetologicznych
  • Opieka farmaceutyczna: Helicobacter pylori – molekuła metronidazolu w eradykacji bakterii
  • Temat numeru: Aptekarstwo za granicą – jaki charakter mają przepisy regulujące pracę aptek w krajach europejskich?
  • Prowadzenie apteki: Różnica wieku – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
  • Dermoopieka: Zmiany skórne w cukrzycy – dolegliwości pacjentów diabetologicznych
  • Opieka farmaceutyczna: Helicobacter pylori – molekuła metronidazolu w eradykacji bakterii